Garantie

Op het gebruikte materiaal van het hoofdkussen zit drie jaar fabrieksgarantie. De normale levensduur is vier tot zes jaar. De garantie geldt voor natuurlijke gebreken. Normale veranderingen in hardheid of eigenschappen die de drukverlagende eigenschappen niet aantasten, vallen niet onder de garantie. De garantie geldt alleen voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten. Schade door oneigenlijk gebruik en afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20%, evenals een normale slijtage, vallen niet onder deze garantie.

Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling of beschadiging na levering vervallen tevens alle garantieaanspraken.De bovenstaande aangegeven garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke u al heeft omtrent garantie en conformiteit.